Dịch COVID-19 đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Việt Nam

"Ngày chuyển đổi số Việt Nam" tổ chức vào giữa tháng 12.2020. Ảnh: TTXVN
"Ngày chuyển đổi số Việt Nam" tổ chức vào giữa tháng 12.2020. Ảnh: TTXVN
"Ngày chuyển đổi số Việt Nam" tổ chức vào giữa tháng 12.2020. Ảnh: TTXVN
Lên top