Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đến lượt Samsung Galaxy S7 edge thành “ngọn đuốc” khi sạc đêm