Để khu công nghệ cao không phải “trồng cỏ”, nuôi bò!

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) thành lập đã 20 năm nhưng đến nay phần lớn diện tích trở thành nơi chăn thả gia súc của người dân. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) thành lập đã 20 năm nhưng đến nay phần lớn diện tích trở thành nơi chăn thả gia súc của người dân. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) thành lập đã 20 năm nhưng đến nay phần lớn diện tích trở thành nơi chăn thả gia súc của người dân. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Lên top