Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đây liệu có phải dấu chấm hết dành cho dòng Galaxy Note?