Đây là loa âm thanh 360 độ đầu tiên của Sony

Mô phỏng khả năng tạo âm thanh 360 độ của Sony. Ảnh: Sony UK
Mô phỏng khả năng tạo âm thanh 360 độ của Sony. Ảnh: Sony UK
Mô phỏng khả năng tạo âm thanh 360 độ của Sony. Ảnh: Sony UK
Lên top