Đặt iPhone 7, nhận iPhone 3 + iPhone 4 và chuyện bi hài về iPhone tại Trung Quốc