Dân công nghệ nói gì về Bphone 2017?

Dân công nghệ nói gì về Bphone 2017?
Dân công nghệ nói gì về Bphone 2017?