Đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam sẽ chính thức hoạt động vào tháng 9

Lễ bàn giao Đài thiên văn Nha Trang.
Lễ bàn giao Đài thiên văn Nha Trang.
Lễ bàn giao Đài thiên văn Nha Trang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top