Dải loa mới trên iPhone 7 thực chất chỉ để “cho đẹp“?