Cuộc cách mạng công nghệ tác động ngày càng rõ tới kinh tế Việt Nam

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội thảo.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội thảo.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội thảo.
Lên top