Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cứ 10 phút có 1 biến thể mã độc Facebook, nạn nhân tăng cấp số nhân