Cty phần mềm Việt Nam giành được hợp đồng “khủng” hơn 100 triệu USD

Kí kết hợp đồng triển khai phần mềm hơn 100 triệu USD (ảnh: Th.Tr).
Kí kết hợp đồng triển khai phần mềm hơn 100 triệu USD (ảnh: Th.Tr).
Kí kết hợp đồng triển khai phần mềm hơn 100 triệu USD (ảnh: Th.Tr).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM