Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty cung cấp cánh tay robot tuyên bố "Việt Nam là thị trường tiềm năng"