Công nghệ thông tin của Việt Nam tương đương nhiều quốc gia phát triển

Ông Truơng Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT. Ảnh: Phạm Đông
Ông Truơng Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT. Ảnh: Phạm Đông
Ông Truơng Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT. Ảnh: Phạm Đông
Lên top