Công nghệ mới sẽ ảnh hưởng tới dạy - học ngoại ngữ như thế nào?

Sự xuất hiện của tai nghe thông minh, các sản phẩm trí tuệ nhân tạo đang là cơ hội cũng là thách thức với con người.
Sự xuất hiện của tai nghe thông minh, các sản phẩm trí tuệ nhân tạo đang là cơ hội cũng là thách thức với con người.
Sự xuất hiện của tai nghe thông minh, các sản phẩm trí tuệ nhân tạo đang là cơ hội cũng là thách thức với con người.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top