Công nghệ hạt nhân cũng vướng định kiến và lầm tưởng

Khai mạc Ngày hội hạt nhân và Khoa học 2017. Ảnh: Công Thắng
Khai mạc Ngày hội hạt nhân và Khoa học 2017. Ảnh: Công Thắng