Cộng đồng Vpoint: Liên minh các doanh nghiệp để tăng sức cạnh tranh

Hợp tác trong cộng đồng thẻ tích điểm Vpoint (ảnh: VNP).
Hợp tác trong cộng đồng thẻ tích điểm Vpoint (ảnh: VNP).