Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công cụ Web of Trust không còn an toàn, người dùng nên gỡ bỏ.