Có ngay hàng trăm ý tưởng xe tự lái… chỉ tốn 700 triệu đồng

Lĩnh vực xe tự lái rất mới mẻ đối với các lập trình viên trẻ ở Việt Nam.
Lĩnh vực xe tự lái rất mới mẻ đối với các lập trình viên trẻ ở Việt Nam.