Chuyện gì đã xảy ra với những người bị sét đánh nhưng không chết?