Chụp dung nham núi lửa, nhiếp ảnh gia suýt cháy chiếc DJI Phantom 4 giá 1.500USD