Chưa bổ sung ảnh chân dung, vẫn chưa khoá một chiều sau 24.4