Chủ tịch sơ khảo Nhân tài Đất Việt: Sẽ có gương mặt start up nổi trội

Buổi họp báo công bố 20 sản phẩm vào chung khảo Nhân tài Đất Việt 2016 sáng 7.11.
Buổi họp báo công bố 20 sản phẩm vào chung khảo Nhân tài Đất Việt 2016 sáng 7.11.