Chip thế hệ thứ 12 của Intel sẽ thách thức ARM và M1 của Apple

Lên top