Bản tin nóng công nghệ:

Chip di động 5,5 tỷ bóng bán dẫn/cm2; Cựu TGĐ Microsoft VN Vũ Minh Trí đi đâu?

Ông Vũ Minh Trí - Cựu TGĐ Microsoft Việt Nam.
Ông Vũ Minh Trí - Cựu TGĐ Microsoft Việt Nam.