Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiến dịch “Kết niềm vui – Khơi sức trẻ”: Khi doanh nghiệp đồng hành cùng an sinh xã hội