Chất lượng mạng 4G: Quảng cáo nổ, tốc độ như rùa bò

Thông tin về chất lượng 4G của các nhà mạng vẫn chưa được công bố, khách hàng vẫn phàn nàn về chất lượng dịch vụ 4G. Ảnh: P.V
Thông tin về chất lượng 4G của các nhà mạng vẫn chưa được công bố, khách hàng vẫn phàn nàn về chất lượng dịch vụ 4G. Ảnh: P.V