Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chân dung siêu phẩm điện thoại Microsoft Surface Phone mạnh ngang laptop chính là đây?