Cặp sinh đôi kiện tỉ phú Facebook thành tỉ phú bitcoin

Anh em nhà Winklevoss vừa trở thành tỉ phú bitcoin đầu tiên trên thế giới.
Anh em nhà Winklevoss vừa trở thành tỉ phú bitcoin đầu tiên trên thế giới.