Cảnh báo tài xế Uber rủ nhau "chơi lại" hãng, khách hàng thiệt hại

Khách hàng có thể bị tính thêm tiền khi thanh toán bằng thẻ khi sử dụng Uber.
Khách hàng có thể bị tính thêm tiền khi thanh toán bằng thẻ khi sử dụng Uber.