Căng thẳng leo thang trước viễn cảnh robot sát thủ tự hành

Máy bay không người lái X-47B của Mỹ.
Máy bay không người lái X-47B của Mỹ.
Máy bay không người lái X-47B của Mỹ.