Các nhà bán lẻ thông báo thu hồi Note 7 tại Việt Nam, nhưng chưa chốt được lịch