Các cuộc thi âm nhạc: Thoảng bóng mây hay chiếc đòn bẩy thép?

Nhóm nhạc Ngũ Cung (ảnh: VNP cung cấp).
Nhóm nhạc Ngũ Cung (ảnh: VNP cung cấp).
Nhóm nhạc Ngũ Cung (ảnh: VNP cung cấp).
Lên top