Bphone và câu chuyện về tính GATO hay “ném đá hội đồng”?

Ông Nguyễn Tử Quảng trong sự kiện ra mắt Bphone 2017.
Ông Nguyễn Tử Quảng trong sự kiện ra mắt Bphone 2017.
Ông Nguyễn Tử Quảng trong sự kiện ra mắt Bphone 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top