BPhone 2017 có bản cập nhật đầu tiên sau 35 ngày ra mắt

BPhone 2017 với nhiều cải tiến và được bán với mức giá khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: HĐ
BPhone 2017 với nhiều cải tiến và được bán với mức giá khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: HĐ
BPhone 2017 với nhiều cải tiến và được bán với mức giá khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: HĐ
Lên top