Bộ TTTT đơn giản hóa 43 thủ tục hành chính trong lĩnh vực internet

Nhiều thủ tục về dịch vụ internet và thông tin trên mạng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh: PV
Nhiều thủ tục về dịch vụ internet và thông tin trên mạng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh: PV