Bộ sạc không dây đích thực: Điện thoại có thể sạc từ khoảng cách 50cm