Bitcoin "bốc hơi" gần 50% so với mức cao nhất từ đầu năm 2021

Bitcoin đã giảm gần 50% so với mức cao nhất hơn 64.000 USD giữa tháng 4 vừa qua (Ảnh: AFP)
Bitcoin đã giảm gần 50% so với mức cao nhất hơn 64.000 USD giữa tháng 4 vừa qua (Ảnh: AFP)
Bitcoin đã giảm gần 50% so với mức cao nhất hơn 64.000 USD giữa tháng 4 vừa qua (Ảnh: AFP)
Lên top