Biến trung tâm giám sát đô thị thông minh thành trung tâm lưu trữ

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: P.Đạt
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: P.Đạt
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: P.Đạt
Lên top