Bị mã độc tống tiền, doanh nghiệp “ngậm bồ hòn làm ngọt”