Bát nháo mua bán sim rác, tiềm ẩn rủi ro người dùng

Nhà mạng khuyến cáo, việc mua sim rác tiềm ẩn rủi ro đối với khách hàng.
Nhà mạng khuyến cáo, việc mua sim rác tiềm ẩn rủi ro đối với khách hàng.
Nhà mạng khuyến cáo, việc mua sim rác tiềm ẩn rủi ro đối với khách hàng.
Lên top