Bắt chủ thuê bao di động phải chụp ảnh: Nhà mạng có thể bị kiện

Nhà mạng không quản lý tốt sim rác nay đổ khó khăn xuống đầu khách hàng  (Tranh: Saté)
Nhà mạng không quản lý tốt sim rác nay đổ khó khăn xuống đầu khách hàng (Tranh: Saté)
Nhà mạng không quản lý tốt sim rác nay đổ khó khăn xuống đầu khách hàng (Tranh: Saté)
Lên top