Báo nước ngoài nghi ngờ BKAV dùng thủ thuật qua mặt Face ID

Hình ảnh chiếc mặt nạ BKAV sử dụng để qua mặt Face ID.
Hình ảnh chiếc mặt nạ BKAV sử dụng để qua mặt Face ID.
Hình ảnh chiếc mặt nạ BKAV sử dụng để qua mặt Face ID.