Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin ngành điện lực và GTVT