Bản tin nóng công nghệ: Xiaomi ra sản phẩm tốt, rẻ nhưng nhiều người vẫn “ghê”; BlackBerry “thuần chủng” đại hạ giá

Chiếc điện thoại Redmi Note của Xiaomi.
Chiếc điện thoại Redmi Note của Xiaomi.