Bản tin nóng công nghệ: Siêu cảm biến 250MP đến Việt Nam “khủng" thế nào; Uber chưa thoát được kiện tụng

Các bạn trẻ tham quan Canon Expo đóng vai "phóng viên ảnh" với những máy ảnh dành cho dân chuyên nghiệp (ảnh: PK).
Các bạn trẻ tham quan Canon Expo đóng vai "phóng viên ảnh" với những máy ảnh dành cho dân chuyên nghiệp (ảnh: PK).