Bản tin nóng công nghệ: Người dùng phàn nàn nhiều về điện thoại, viễn thông; Google bỏ “rào cản” Internet