Bản tin nóng công nghệ: Học sinh Việt Nam khẳng định khả năng về Robotics/Tủ lạnh nên duy trì mức nhiệt độ nào tốt nhất?