Bản tin nóng công nghệ: Grab “giải trình” nộp thuế 140 tỉ/Việt Nam luôn trong Top bất ổn về an toàn thông tin

Chuyên gia Nguyễn Trọng Huấn công bố các con số nghiên cứu (ảnh: PK).
Chuyên gia Nguyễn Trọng Huấn công bố các con số nghiên cứu (ảnh: PK).