Bản tin nóng công nghệ: Cty công nghệ Trung Quốc lên ngôi; Công xưởng tăng Like ảo